Odstranenie filtra pevných častíc

Čo je filter pevných častíc?

Filter pevných častíc (DPF-diesel particulate filter,FAP-filtre a particules) je zariadenie, ktoré má za úlohu zachytávať vo výfuku pevné častice a zvýšiť tak emisnú čistotu dieselových automobilov. Tento filter nájdeme skoro u všetkých novších automobilov (2005+), ale napríklad automobilka Peugeot začala s prvými pokusmi už v roku 2001.

Funkcia

Po procese spálenia zmesi vo valcoch, ďalej putuje cez výfukový systém. Tu je zaradený DPF(FAP) filter, ktorý zachytáva v sebe nečistoty tak, aby ďalej nešli do ovzdušia. Kontrolu nad zaplnením filtra zabezpečuje riadiaca jednotka (ECU), ktorá meria zmenu tlaku a na jeho základe vie vyhodnotiť zaplnenie filtra. Ak zistí, že filter je zaplnený, spustí sa proces regenerácie a to tak, že zvýši teplotu výfukových plynov, pri ktorej sa obsah zaplnenia filtra vyprázdni.
P.S.: Avšak tento proces je možný len za určitých, presne stanovených okolností ako sú (rýchlosť automobilu, otáčky, teplota motora, atď.), preto automobily jazdiace zväčša po meste alebo krátke trasy nemajú možnosť regenerácie!!! A problémy s filtrom pevných častíc začínajú omnoho skôr.

Čo získame odstránením filtra pevných častíc?

Životnosť filtra pevných častíc je závislá na štýle jazdy a stave motora, keď sa automobil využíva zväčša v meste alebo sa jazdí agresívnou jazdou, tak sa filter zanáša viac a jeho životnosť býva len 100tis. km. Pokiaľ je filter už poškodený, väčšinou už žiadna regenerácia cez diagnostiku nepomáha alebo len na krátku dobu. Po odstránení filtra pevných častíc (mechanicky a odprogramovanie riadiacej jednotky) sa stane auto bezporuchovým, neaktivuje sa „núdzový režim“ (auto zostane lenivé a rozsvietia sa kontrolky so závadami).Ako dlho trvá odstránenie?

Odstránenie filtra pevných častíc trvá cca 3-6 hodín (záleží na type auta) a zahŕňa mechanické odstránenie, softwarové odprogramovanie a diagnostika.

Donuzo
XtraNet
Snar
BMW diagnostika
Monza
Dovoz vozidiel
Snar
BMW diagnostika
Monza
Dovoz vozidiel
XtraNet
BMW diagnostika
Monza
Dovoz vozidiel
XtraNet
Snar
Monza
Dovoz vozidiel
XtraNet
Snar
BMW diagnostika
XtraNet
Snar
BMW diagnostika
Monza
Dovoz vozidiel